Pregled društvenih izdaj
- maksimum karte

Prvo maksimum karto (v nadaljevanju MC)  je društvo izdalo ob prvem srečanju filatelistov in numizmatikov, ki je bilo na Otočcu, 16. septembra 1989. 
MC si sledijo:

MC 2, Čatež ob Savi, 20.10.1989;
MC 3, Otočec ob Krki, 10.3.1990;
MC 4, Otočec ob Krki, 15.9.1990;
MC 5, Novo mesto, 16.3.1991;
MC 6, Novo mesto, 16.9.1991;
MC 7, Novo mesto, 14.3.1992;
MC 8, Novo mesto, 9.4.1993;
MC 9, Novo mesto, 9.4.1993;
MC 10, Otočec ob Krki, 12.3.1994;
MC 11, Novo mesto, 24.9.1994;
MC 12, Kapele, 3.12.1994;
MC 13, Novo mesto, 6.9.1996;
MC 14, Trebnje, 30.5.1997;
MC 15, Šentjernej, 8.8.1997;
MC 16, Kostanjevica na Krki, 9.9.1997;
MC 17, Kostanjevica na Krki, 9.9.1997;
MC 18, Novo mesto, 12.11.1998;
MC 19, Novo mesto, 16.9.1999;
MC 20, Novo mesto, 16.9.1999;
MC 21, Novo mesto, 23.5.2001;
MC 22, Kostanjevica na Krki, 21.3.2002;
MC 23, Velike Lašče, 21.3.2002;
MC 24, Velike Lašče, 21.3.2002;
MC 25, Velike Lašče, 21.3.2002;
MC 26, Kostanjevica na Krki, 30.1.2009;
MC 27, Novo mesto, 29.11.2013FDNM mc1989 1.jpg
FDNM mc1989 2.jpg
FDNM mc1990 1.jpg
FDNM mc1990 2.jpg
FDNM mc1991 1.jpg
FDNM mc1991 2.jpg
FDNM mc1992 1.jpg
FDNM mc1993 1a.jpg
FDNM mc1993 1b.jpg
FDNM mc1994 1.jpg
FDNM mc1994 2.jpg
FDNM mc1994 3.jpg
FDNM mc1996 2.jpg
FDNM mc1997 1.jpg
FDNM mc1997 2.jpg
FDNM mc1997 3a.jpg
FDNM mc1997 3b.jpg
FDNM mc1998 1.jpg
FDNM mc1999 1a.jpg
FDNM mc1999 1b.jpg
FDNM mc2001 1.jpg
FDNM mc2002 1.jpg
FDNM mc2002 2a.jpg
FDNM mc2002 2b.jpg
FDNM mc2002 2c.jpg
FDNM mc2009 1.jpg
FDNM mc2013 1.jpg
FDNM mc2013 1a.jpg
Društvene izdaje - maksimum karte 1989 - 2015