Na kratko o zgodovini Filatelističnega društva Novo mesto

Filatelistično društvo Novo mesto je bilo ustanovljeno 25.09.1949, pred tem pa je delovalo kot filatelistični krožek z 20 člani. V prvih letih po ustanovitvi je društvo doživelo težke trenutke otroštva, saj se je članstvo nevarno osipalo tako da je leta 1955 bilo včlanjenih samo 6 članov in obstoj društva je bil resno ogrožen. Na bolje je šlo po letu 1958, ko je društvo štelo 13 članov in prav toliko mladincev. Med letom 1958 in 1968 je delo v društvu skoraj zamrlo (sodeč tudi po številu društvenih izdaj), da bi spet zaživelo po letu 1968, ko je štelo že 75 članov in "precej podmladka". Danes društvo šteje 85 članov in to nas uvršča med najštevilčnejša filatelistična društva v Sloveniji .

Društvo nima svojih prostorov, aktivnosti nujne za obstoj društva (administracija, priprava izdaj ipd.) se izvajajo na domovih najbolj zagnanih članov in na domu blagajnika društva gospoda Franca Klemenčiča, ki tako ali tako naredi največ kar se tiče administracije. Ob tem moramo omeniti da je g. Franci Klemenčič leta 2008 od FZS prejel priznanje Lovrenc Košir za življenjsko delo.

Člani Filatelističnega društva Novo mesto, se med drugim ukvarjamo s pripravo priložnostnih poštnih žigov, priložnostnih ovitkov, maksimum kart in podobnega filatelističnega gradiva. Vsako leto se trudimo poiskati kakšen pomemben dogodek, ali kakšno okroglo obletnico nekega dogodka, ki jih je vredno označiti na enega od zgoraj omenjenih načinov. Seznam vseh društvenih izdaj lahko najdete tukaj: DRUŠTVENE IZDAJE.

Kot društvo nam je uspelo uveljaviti tudi nekatere naše predloge za izdajo priložnostnih znamk s področja Novega mesta in Dolenjske. Več o znamkah, ki so na prdolg Filatelističnega društva Novo mesto lahko preberete tukaj.

Med večje dosežke društva pa vsekakor sodi izid dveh društvenih ZBORNIKOV. Prvega smo izdali ob 50. obletnici ustanovitve društva (1999) drugi je pa zagledal luč sveta 25.9.2009 ob 60. obletnici društva. Največje zasluge za izdajo obeh zbornikov vsekakor ima g. Alojz Tomc, ki je koordiniral pripravo in tisk, vmes pa je prispeval tudi levji delež pri pisanju člankov.

Pri oblikovanju zbornika in grafični pripravi za tisk je pomagal tudi g. Igor Petan.